Стрий. ДНЗ № 18
 
_


Навчальний процес

                           Мова освітнього процесу - українська

 

Головна мета освітньо-виховного процесу ДНЗ №18: створення сприятливих умов для особистого ставлення і творчої реалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, розвитку у неї цілісного ставлення до світу.

 

Головна проблема ДНЗ №18: "Корекція мовлення та основні шляхи реалізації завдань мовленнєвого розвитку"

 

Пріоритетні напрямки навчання і виховання дошкільнят:

  1. Корекція мовлення дітей логопатів.
  2. Розвиток мовлення та інтелектуальних здібностей дошкільнят.
  3. Впровадження в освітньо-виховний та корекційний процес новітніх інформаційних технологій з використаннямнауково-методичних джерел.
  4. Подолання мовленнєвих недоліків у дітей засобами арттерапії.
  5. Нетрадиційні форми та методи загартування та оздоровлення дитячого організму.
  6. Громадянське виховання та його вплив на становлення особистості.

 

 

     Дошкільний навчальний заклад здійснює освітньо-виховну діяльність відповідно до Закону України " Про дошкільну освіту", Статуту ДНЗ, Базового компоненту дошільної освіти (нова редакція).

     Зміст дошкільної освіти визначається освітньою програмою «Українське дошкілля».
-  «Казкова фізкультура» , програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку ( авт.. Єфименко М.М.),
- «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» програмно-методичний комплек ( авт.. Трофименко Л.І.),
- «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» програмно-методичний комплекс (авт. Бартєнєва Л.І.),
- «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення 5 року життя» (авт. Рібцун Ю.В.).

  Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу педагоги керуються Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році. У роботі дошкільного закладу використовуються парціальні освітні програми: «Про себе треба знати, про себе треба дбати» Лохвицької Л.В.; та програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі, автор: О.Березіна, О. Гніровська, Т. Линник - «Грайлик».
   Педагогічні працівники протягом року відстежують оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством освіти і науки України для застосування в освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях та на сайтах.