Стрий. ДНЗ № 18
 
_


Використання бюджетних коштів ІУ квартал 2018р.

 

    Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за 2018 рік
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №18 "Ягідка" компенсуючого типу за ЄДРПОУ 22414535
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 - Надання дошкільної освіти        
Періодичність: річна 
Одиниця виміру:  грн. коп.
         
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 2 179 350,00 2 179 350,00 - 2 130 154,14 2 130 154,14 -
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 2 179 350,00 - - 2 130 154,14 2 130 154,14 -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 1 850 700,00 - - 1 810 849,84 1 810 849,84 -
Оплата праці 2110 040 1 511 600,00 1 511 600,00 - 1 475 908,01 1 475 908,01 -
Заробітна плата 2111 050 1 511 600,00 - - 1 475 908,01 1 475 908,01 -
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 339 100,00 339 100,00 - 334 941,83 334 941,83 -
Використання товарів і послуг 2200 080 328 450,00 - - 319 304,30 319 304,30 -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 9 400,00 - - 9 377,00 9 377,00 -
                          image1.png    
                                   
201900000005384364   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 750,00 750,00 - 750,00 750,00 -
Продукти харчування 2230 110 90 000,00 90 000,00 - 88 889,98 88 889,98 -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 98 300,00 - - 91 699,00 91 699,00 -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 130 000,00 130 000,00 - 128 588,32 128 588,32 -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 4 500,00 - - 4 093,56 4 093,56 -
Оплата електроенергії 2273 180 20 000,00 - - 19 075,66 19 075,66 -
Оплата природного газу 2274 190 105 500,00 - - 105 419,10 105 419,10 -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 200,00 - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - image2.png
-
                               
                                   
201900000005384364   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 107 900,00 X X X image3.png
X
                               
                                   
201900000005384364   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
                   
  Керівник       Бундз ОВ    
                   
  Головний бухгалтер       Стасів ОС    
                   
  " 16 " січня 2019р.            
   
    Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги
(форма N 4-1м)
за 2018 рік
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №18 "Ягідка" компенсуючого типу за ЄДРПОУ 22414535
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 - Надання дошкільної освіти        
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн. коп. 
         
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі усього у тому числі на рахунках в установах банків
перераховані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду
усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього X 010 121 090,28 26 723,78 - - - 94 366,50 X X X X 35 411,96 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю X 020 94 366,50 X X X X 94 366,50 X X X X X X
Від додаткової (господарської) діяльності X 030 - X X X X - X X X X X X
                                    image1.png    
                                             
201900000005384754   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Від оренди майна бюджетних установ X 040 - X X X X - X X X X X X
Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) X 050 - X X X X - X X X X X X
Фінансування X 060 26 723,78 X X X X X X X X X X X
Видатки – усього X 070 121 090,28 X X X X X 85 678,32 - - - X X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 080 121 090,28 X X X X X 85 678,32 - - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X X - - - - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X X - - - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X X - - - - X X
Грошове  забезпечення  військовослужбовців 2112 120 - X X X X X - - - - X X
Нарахування на оплату праці 2120 130 - X X X X X - - - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 121 090,28 X X X X X 85 678,32 - - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - X X X X X - - - - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - X X X X X - - - - X X
Продукти харчування 2230 170 121 090,28 X X X X X 85 678,32 - - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X X - - - - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X X - - - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X X - - - - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X X - - - - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X X - - - - X X
Оплата водопостачання  та  водовідведення 2272 230 - X X X X X - - - - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X X - - - - X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X X - - - - X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - X X X X X - - - - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - X X X X X - - - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - X X X X X - - - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X X - - - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X X - - - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - X X X X X - - - - X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - X X X X X - - - - image2.png
X
X
                                         
201900000005384754   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - X X X X X - - - - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X X - - - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X X - - - - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X X - - - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X X - - - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X X - - - - X X
Капітальні  видатки 3000 430 - X X X X X - - - - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 - X X X X X - - - - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво     (придбання) житла 3121 470 - X X X X X - - - - X X
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 480 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт 3130 490 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - X X X X X - - - - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - X X X X X - - - - X X
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X X - - - - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X X - - - - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X X - - - - X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - X X X X X - - - - X X
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 3230 610 - X X X X X - - - - image3.png
X
X
                                         
                                             
201900000005384754   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X X - - - - X X
                   
                   
  Керівник       Бундз ОВ    
                   
  Головний бухгалтер       Стасів ОС    
                   
  " 16 " січня 2019р.            
       
    Додаток 3
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами
власних надходжень
(форма N 4-2м)
за 2018 рік
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №18 "Ягідка" компенсуючого типу за ЄДРПОУ 22414535
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 - Надання дошкільної освіти        
Періодичність: річна 
Одиниця виміру: грн. коп.
         
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Надходження коштів - усього X 010 17 121,66 7 121,66 - - 10 000,00 X X - -
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків X 020 17 121,66 X X X 10 000,00 X X X X
                              image1.png    
                                         
201900000006171628   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб X 030 - X X X - X X X X
Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; кошти, що отримують державні і комунальні вищі навчальні заклади, державні наукові установи, державні і комунальні заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти X 040 - X X X - X X X X
Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державним замовленням або на умовах фінансової підтримки X 050 - X X X - X X X X
Фінансування X 060 - X X X X X X X X
Видатки та надання кредитів - усього X 070 17 121,66 X X X X 17 121,66 - X X
у тому числі:
Поточні видатки
2000 080 - X X X X - - X X
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - X X X X - - X X
Оплата праці 2110 100 - X X X X - - X X
Заробітна плата 2111 110 - X X X X - - X X
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - X X X X - - X X
Нарахування на  оплату праці 2120 130 - X X X X - - X X
Використання товарів і послуг 2200 140 - X X X X - - X X
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 - X X X X - - X X
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 - X X X X - - X X
Продукти харчування 2230 170 - X X X X - - X X
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - X X X X - - X X
Видатки на відрядження 2250 190 - X X X X - - X X
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - X X X X - - X X
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 210 - X X X X - - X X
Оплата теплопостачання 2271 220 - X X X X - - X X
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - X X X X - - X X
Оплата електроенергії 2273 240 - X X X X - - X X
Оплата природного газу 2274 250 - X X X X - - X X
Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - X X X X - - X X
Оплата енергосервісу 2276 270 - X X X X - - image2.png
X
X
                                   
                                         
201900000006171628   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Дослідження і розробки,  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - X X X X - - X X
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - X X X X - - X X
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - X X X X - - X X
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 310 - X X X X - - X X
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 320 - X X X X - - X X
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 330 - X X X X - - X X
Поточні трансферти 2600 340 - X X X X - - X X
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - X X X X - - X X
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - X X X X - - X X
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - X X X X - - X X
Соціальне забезпечення 2700 380 - X X X X - - X X
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - X X X X - - X X
Стипендії 2720 400 - X X X X - - X X
Інші виплати населенню 2730 410 - X X X X - - X X
Інші поточні видатки 2800 420 - X X X X - - X X
Капітальні видатки 3000 430 17 121,66 X X X X 17 121,66 - X X
Придбання основного капіталу 3100 440 17 121,66 X X X X 17 121,66 - X X
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 - X X X X - - X X
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - X X X X - - X X
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - X X X X - - X X
Капітальне  будівництво (придбання) інших        об’єктів 3122 480 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт 3130 490 17 121,66 X X X X 17 121,66 - X X
Капітальний ремонт житлового фонду  (приміщень) 3131 500 - X X X X - - X X
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 510 17 121,66 X X X X 17 121,66 - X X
Реконструкція та реставрація 3140 520 - X X X X - - X X
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - - - - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 540 - X X X X - - X X
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - X X X X - - X X
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - X X X X - - X X
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 570 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти 3200 580 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - X X X X - - X X
                              image3.png    
                                         
201900000006171628   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - X X X X - - X X
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - X X X X - - X X
Внутрішнє кредитування 4100 630 - X X X X - - X X
Надання внутрішніх кредитів 4110 640 - X X X X - - X X
Надання кредитів органам державного   управління інших  рівнів 4111 650 - X X X X - - X X
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 660 - X X X X - - X X
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 670 - X X X X - - X X
Зовнішнє кредитування 4200 680 - X X X X - - X X
Надання зовнішніх кредитів 4210 690 - X X X X - - X X
                   
                 
  Керівник     Бундз ОВ    
                 
  Головний бухгалтер     Стасів ОС    
                 
  " 16 " січня 2019р.          
    Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(форма N 4-3м)
за 2018 рік
           
      КОДИ
Установа Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №18 "Ягідка" компенсуючого типу за ЄДРПОУ 22414535
Територія Стрий за КОАТУУ 4611200000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 - Надання дошкільної освіти        
Періодичність: річна 
Одиниця виміру: грн. коп.
         
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перераховані з рахунків в установах банків
усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Видатки та надання кредитів - усього X 010 261 633,00 261 633,00 - - - 261 338,05 261 338,05 - - -
у тому числі:
Поточні  видатки
2000 020 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - image1.png
-
-
                                     
                                         
201900000005727872   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Оплата праці 2110 040 - - - - - - - - - -
Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 - - - - - - - - - -
Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - -
Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - -
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - -
Капітальні  видатки 3000 370 261 633,00 - - - - 261 338,05 261 338,05 - - -
                                image2.png    
                                         
201900000005727872   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Придбання основного капіталу 3100 380 261 633,00 - - - - 261 338,05 261 338,05 - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 261 633,00 - - - - 261 338,05 261 338,05 - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 261 633,00 - - - - 261 338,05 261 338,05 - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та реставрація інших об’єктів 3142 480 - - - - - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - -
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - image3.png
-
-
                                     
                                         
201900000005727872   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Інші видатки 5000 640 X 261 633,00 X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
                   
  Керівник       Бундз ОВ    
                   
  Головний бухгалтер       Стасів ОС    
                   
  " 16 " січня 2019р.