Стрий. ДНЗ № 18
 
_


Звіт завідувача ДНЗ за 2018 - 2019 н.р.

 

З В І Т

завідувача дошкільним навчальним закладом( дитячий садок)

№18  «Ягідка» компенсуючого типу

Бундз Оксани Василівни

перед педагогічним колективом та громадськістю

за 2018 -2019 навчальний рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Стрий

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед пед. колективом та громадськістю».

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

  Порядок денний:

1. Звіт завідувача ДНЗ «Про роботу завідувача дошкільного навчального закладу (дитячий садок) №18 «Ягідка» компенсуючого типу у 2018/2019 навчальному році»:

1.1. Звіт завідувача Бундз О.В.

1.2. Відповіді завідувача ДНЗ на запитання.

1.3. Обговорення звіту завідувача ДНЗ.

1.4. Таємне голосування.

1.5. Прийняття рішення загальних зборів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Загальна характеристика.

  Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) №18 «Ягідка» компенсуючого типу», розташований за адресою: м.Стрий, вул. Б. Лепкого 5. Державна атестація ДНЗ була проведена 02.02.2009 р. по 13.02.2009 року. За результатами атестації заклад визнано атестованим із загальною кількістю балів – 624, що відповідає достатньому рівню підтверджене право надання дошкільної освіти «ДНЗ №18» за освітнім рівнем. ДНЗ № 18 у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний  заклад України, Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція), іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

    Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер”єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

    ДНЗ №18 розташований у пристосованому під навчальний заклад приміщенні із проектною потужністю на 33 дітей віком від 3 до 6 (7) років. Групи комплектуються за віковими ознаками та згідно висновків ЛО ПМПК (червень-вересень).

    У 2018 році укомплектовано 3  вікові групи для дітей з порушенням мовлення:

- молодша група (4 рік життя) -16;

- середня група (5 рік життя) - 15;

- старша група (6 рік життя) - 15.

 Протягом 2018/2019 н.р. навчальний заклад  відвідувало 46 дітей. Контингент батьків соціально благополучний: 4 дітей із багатодітних сімей, 3 дітей, батьки яких є учасниками АТО, 1 дитина інвалід з важкими розладами психічного та фізичного розвитку, 1 дитина із малозабезпеченої сім”ї.

 

    Кадрове  забезпечення:

      Відповідно до штатного розпису у ДНЗ працює 18 працівників, з них педагогічних працівників – 9 та 9 осіб обслуговуючого персоналу.

 

Дані про кількісний склад працівників дошкільного закладу

Усього педагогічних працівників

9

З них:

- завідувач

 

 1

- вихователів

 6

 

 

- вчителів-логопедів

 1

 

 

- музичних керівників

 1

   

 

Медичних працівників

 1

Усього обслуговуючого  персоналу

 8

Усього працівників

 18

З них працює за сумісництвом

  0

 

Освітній рівень:

8 педагогів мають вищу освіту, 5 - базову вищу, 1- середню спеціальну освіту.

Фаховий рівень:

За рівнем кваліфікації у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії:

-«спеціаліст вищої категорії» - 5,

-«спеціаліст першої категорії» - 1,

-«спеціаліст другої категорії» - 0,

-«спеціаліст» - 2,

- 13 тарифний розряд – 1.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників.

У поточному році проатестовано вчителя - логопеда ДНЗ - Мєрчук У.Я.

           Курси підвищення кваліфікації  при ЛОІППО  пройшла вихователь спецгрупи - Лесів Г.І.

Режим роботи - п’ятиденний 10,5-ти годинний. Заклад працює з 7.30 до 18.00 год., вихідні дні – субота, неділя та святкові.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня у дошкільному закладі триває оздоровчий період.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується завідувачем установи.

 

      Результативність освітньо-виховного процесу.

Організація діяльності дошкільного навчального закладу №18 у 2018-2019 н.р. керувалася

інструктивно-методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 №1/9-386 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018-2019 навчальному році», враховуючи гранично допустиме навчальне навантаження на дитину, що встановлене наказом МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».

      Зміст освітньої роботи у 2018/2019 навчальному році відповідав основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей.

      Реалізація Базового компонента  дошкільної освіти забезпечувалась освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджені або рекомендовані Міністерством освіти і науки України або схвалені для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України. У 2018 – 2019н.р. ДНЗ №18 керувався комплексною освітньою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», та парціальними освітніми програмами:

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.);

           - «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О. Д.);

     - «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт.  Лохвицька Л.В.);

- Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на християнських цінностях»

 (авт.  – А. М. Богуш, І. Л. Сіданіч, В. Є. Сучок  та інші); 

      - «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.);

- «Казкова фізкультура» , програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку ( авт. Єфименко М.М.),

- «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» програмно-методичний комплек ( авт. Трофименко Л.І.),

- «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» програмно-методичний комплекс (авт. Бартєнєва Л.І.),

- «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення 5 року життя» (авт. Рібцун Ю.В.),

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за минулий навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, нормативно-правові акти МОН України, методичні рекомендації ОІППО, управління освіти Стрийської міської ради та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний колектив  разом з батьками та громадськістю дошкільного навчального закладу методична робота у ДНЗ у 2018-2019 н.р. була спрямована за єдиною науково-методичною проблемою «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості дошкільників перед вступом їх до школи»:

І.1. Вдосконалювати зміст дошкільної освіти засобами інноваційних технологій, організації освітнього процесу на засадах особистісно зорієнтованої педагогіки співробітництва, інтегративного підходу (SТRЕАМ – освіта) до організації дитячої життєдіяльності.

 

І.2. Розпочати поглиблену роботу по впровадженню сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процес.

 

І.3. Продовжувати роботу з формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності дошкільників в контексті формування в дітей культури  спілкування, виховання мовленнєвої культури особистості.

 

І.4. Продовжити роботу по впровадженню сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників, системного підходу до охорони життя та зміцнення здоров’я дітей.

 

І.5. Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу.

 

І.6. Сприяти розширенню форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі Facebоok.

 

Методична робота.

Протягом року методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином,  щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

Програмне та психолого-методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності  закладу. Методична та науково-теоретична робота базувалася на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога.

 Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи.

     Проведені педагогічні ради відзначались актуальністю, науковістю, та доцільністю тематики, інноваційним підходам до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. 

Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі педагогів всіх категорій.

Цікаво й змістовно були проведені педагогічні ради:

 

Педагогічна рада № 1: «Обговорення і затвердження плану та пріоритетних напрямків роботи на 2018/2019 н.р.»

серпень 2018р.

 

 

      Педагогічна рада № 2:  «Про інтеграцію сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процес»

 

листопад 2018р.

 

      Педагогічна рада № 3: «Про забезпечення системного підходу до охорони життя та зміцнення здоров’я»

 

лютий  2019р.

 

       Педагогічна рада № 4: «Про результативність освітньої роботи з дошкільниками»

травень 2019р.

 

 

         З метою впровадження у практику особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти, педагоги продовжували працювати над створенням сприятливого розвивального простору, у якому дитина активно діє, спілкується, отримує знання, розвиває свої уміння, навички. Протягом року в усіх вікових групах оновлювались, доповнювались, створювались тематичні куточки для певного виду діяльності дітей таким чином, щоб діти могли обрати вид діяльності та спосіб її реалізації. Ігрові зони насичені, як відносно малими предметами та іграшками, так і різними модулями, предметами-замісниками, які діти можуть переносити чи комбінувати, створюючи предметну опору. Це стимулює рухову активність малят, дає їм змогу урізноманітнювати свою діяльність, виходити за межі традиційних ігор і ширше відображати явища навколишньої дійсності. Простір групової кімнати використовується так, щоб діти мали можливість діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально.

        Під час планування роботи педагоги використовували інтегрований підхід до організації життєдіяльності дітей, забезпечуючи змістову цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. Така форма планування давала змогу педагогам творчо підходити до організації життєдіяльності дітей, враховуючи їх інтереси та бажання. Календарне планування складалося за режимними моментами з урахуванням усіх ліній розвитку та сфер життєдіяльності.

        Музичний керівник  плани  роботи складає окремо для кожної вікової групи, узгоджуючи їх  з планами роботи вихователів.

        Враховуючи те, що основним завданням ДНЗ є корекційна робота по виправленню вад мовлення у дітей, вчителі-логопеди ДНЗ (Мєрчук У.Я., Ратальська І.В.) на високому професійному рівні здійснювали навчально-виховний корекційний процес з дітьми-логопатами. Логопеди проводять корекційно-відновлювальну роботу згідно з тематично-перспективного планування, складеного на рік та усувають недоліки тих аспектів мовлення, які були виявлені під час обстеження на початку  навчального року. Логопедичні заняття залишаються основною формою корекційного навчання, що характеризуються різноманітністю методів і прийомів організації логопедичної роботи,  впровадження інноваційних технологій корекційного впливу.

У листопаді місяці вчитель – логопед Мєрчук У.Я. провела відкрите заняття для вихователів установи «Стежками казок», а також підготувала семінар-практикум для батьків «Метод массажу в корекції мовленнєвих порушень», консультації для вихователів установи «Використання методу мнемотехніки для підвищення мовленнєвої активності дітей», «Су-Джок терапія – нетрадиційні методи корекційної роботи з дітьми дошкільного віку».

        Аналіз планування роботи закладу за минулий рік показав, що такі його принципи  як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Покращилося дотримання принципів перспективності та безперервності  планування. Планово-прогностична функція була реалізована на достатньому рівні. Добрих результатів досягнуто завдяки творчій пошуковій роботі педагогічних працівників: тісній співпраці вчителів-логопедів, вихователів, музичного керівника.

  Колектив дошкільного закладу згуртований, працьовитий,  спроможний був виконати будь-які поставлені перед ним завдання річного плану. Виконання  річного плану постійно контролювалося завідувачем. Згідно аналізу вносилися корективи до нього. Систематично здійснювався контроль за організацією харчування дітей, медичної роботи, проведенням освітньо-виховної, оздоровчо-профілактичної роботи, виконанням режимних моментів, рівнем компетентності дітей з різних сфер життєдіяльності. Результати контролю обговорювалися на виробничих нарадах, педагогічних радах, нарадах при завідувачеві. 

 

       Медичне обслуговування в ДНЗ.

       Ефективність різноманітних форм роботи з питань  зниження  рівня  захворюваності  дітей  сприяла  співпраця  дошкільного закладу та  міської дитячої  поліклініки - огляд лікарем-педіатром Бохняк Н.І. Планові лікарські огляди проводяться чітко за графіком.

       Старша медична сестра – Ридзанич О.А. проводила санітарно-просвітницьку роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої роботи, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань. Систематично  аналізувались причини захворюваності вихованців.

       Ефективність оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. 

        У дошкільному закладі налагоджена чітка робота щодо відстеження відвідування вихованцями закладу. У кожній віковій групі ведеться журнал щоденного відвідування дітей за встановленою формою. Питання відвідування вихованцями груп знаходиться під постійним контролем завідувача.

 

       Робота з наступності ДНЗ зі школою.

       Дошкільний навчальний заклад тісно співпрацює з ЗОШ № 1. Діяльність дошкільного закладу і школи як перших ланок системи безперервної освіти передбачала такі напрямки: організаційно-педагогічна робота, методична робота, робота з дошкільниками та їх батьками, які конкретизовано у плані наступності роботи з школою. Вони спрямовані на узгодженість питань щодо розвитку, виховання та навчання дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу, щодо просвітницької роботи з батьками майбутніх першокласників.

       Щоб відкоригувати освітній процес аби забезпечити безпроблемну адаптацію дітей до умов школи та їх успішність у першому класі на педагогічні ради ДНЗ постійно запрошувались вчителі школи. Так на вересневій педагогічній раді вчителі мали змогу ознайомитися з програмами за якими будуть працювати вихователі, та познайомили вихователів з програмовими вимогами для першокласників. А на травневій педагогічній раді педагоги обговорювали «портрет» дошкільників напередодні вступу їх до школи,  вирішували на що необхідно звернути належну увагу у своїй подальшій роботі з першокласниками та старшими дошкільниками.

 

        Робота з батьками.

        В основі успішного гармонійного розвитку дитини, її сформованості як особистості лежить взаємодія та співпраця колективу дошкільного закладу та батьків. Стало вже доброю традицією проведення днів відкритих дверей, свят, розваг, конкурсів за участі батьків. Створений інтернет-сайт для батьків. На батьківських зборах, консультаціях вихователі орієнтували батьків на культивування в родинах атмосфери поваги, піклування та взаємодопомоги, акцентували увагу на тому, що саме батько й мати мають бути прикладом для дітей, спільно намагалися виробити розумні вимоги до дітей, яких необхідно дотримуватися як у дошкільному закладі, так і у сім’ї. Цікаві моменти виховання та розвитку дітей висвітлюються у куточках для батьків, які мають сучасний дизайн. Переважна більшість наших батьків усвідомила надзвичайну важливість участі у житті своїх дітей, зросла їх правова та педагогічна обізнаність. До того ж вони починають усвідомлювати свою провідну роль в розвитку та вихованні власних дітей.

У травні 2019р. відбулися загально-батьківські збори, на яких була представлена літературно-музична композиція за участю дітей старшої групи присвячена Дню Вишиванки «Мені сорочку мама вишивала», інсценізація української народної казки «Кривенька качечка» (для участі у відборі літературного карнавалу), презентація екоказки о.Олега Кобеля «Їжачок – рятівничок» (казкова проповідь).

 

       Робота щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності.

       Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Головним завданням такої роботи є привернення уваги колективу навчального закладу, батьків, громадськості до проблем охорони праці, допомога в усвідомленні пріоритетності безпечного та нешкідливого проведення освітнього процесу. Випадків травматизму виробничого характеру в дошкільному закладі не зафіксовано.

       Весь освітньо-виховний процес здійснювався відповідно до Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН України № 985 від 28.10.08р. Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу протягом року не зафіксовано. З  метою безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку та вироблення у них стереотипів безпечної поведінки  в групах один день на тиждень проводилася різноманітна робота з цього питання. Діти отримали знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі приділяли багато уваги вивченню правил електробезпеки, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Крім того у світі Базової програми вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам, урокам практичного життя.

        Щосезонно педагоги проводять тематичні тижні безпеки. На належному рівні пройшов традиційний щорічний Тиждень безпеки (з 13.05.2019р. – 17.05.2019р.). Протягом тижня в кожній групі було перевірено загальний стан роботи з охорони життя та здоров’я дітей. За результатами перевірки зроблено висновок, що робота з даного питання проводиться на достатньому рівні. Стан приміщень навчального закладу та параметри мікроклімату задовільні, відповідають  вимогам гігієни навчання та праці згідно з Санітарними правилами влаштування і утримання дошкільних навчальних закладів.

        Постійно здійснювався контроль за необхідними і безпечними умовами праці за участю завідувача ДНЗ, комісії з охорони. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, зборах трудового колективу, нарадах при завідувачеві. Таким чином, робота із питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в ДНЗ проводилась на достатньому рівні.

 

        Робота щодо охоплення дітей дошкільною освітою.

        На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» та з метою своєчасного обліку дітей дошкільного віку від народження до шести років в дошкільному закладі створено робочу групу, яка складає списки дітей дошкільного віку, на підставі документів первинного обліку громадян, по закріпленій території обслуговування за дошкільним закладом. Проводиться соціально-педагогічний патронат сімей дітей, які не отримують дошкільну освіту, метою якого є забезпечення кожній дитині права на доступність і безоплатність дошкільної освіти, залучення до дошкільної освіти більшої кількості дітей, особливо п’ятирічного віку; надання ранньої допомоги дітям, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку; надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, включення батьків у процес розвитку, виховання, навчання дитини; прогнозування кількості дітей, які прийдуть до закладу в наступному році. Налагоджується зв'язок з цими сім’ями з метою розширення інформації про роботу дошкільного закладу, роз’яснювальної роботи серед батьків щодо необхідності здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти та можливості її отримання в різноманітних організаційних формах.

 

        Організація харчування.

        Організація харчування в ДНЗ здійснювалась відповідно до  Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом МОН України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 за № 298/227 та інших нормативних документів:

 • Закон України «Про дошкільну освіту» (ст.35);
 • Постанов Кабінету Міністрів України:
 • від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів»;
 • від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»;
 • від 22.06.2005 №507 «Про внесення змін до пункту 1 постанови КМУ від 26.08.2002 №1243»;
 • Наказів МОН України:
 • від 21.11.2002 №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;
 • від 25.07.2005 №431 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»;
 • спільних наказів МОН, МОЗ України:
 • від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»;
 • від 17.04.2006 №298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»;
 • інструктивний лист МОН України від 21.06.2007 №1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією.

Серед багатьох факторів зовнішнього середовища, який постійно діє на дитячий організм та впливає на фізичний розвиток дітей – харчуванню належить ведуча роль. У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски (про денне меню) об’єму страв для дітей дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування, ведеться контроль за дотриманням правил організації харчування та вихованням культурно-гігієнічних навичок у дітей з боку медперсоналу та адміністрації.

Відповідно до режиму роботи ДНЗ організоване трьохразове харчування дітей.  Роздача їжі проводиться згідно з вихідними нормами на кожну дитину. Постійно дотримується питний режим.

Для приготування страв у  ДНЗ наявна картотека, де вказано зміни у складі продуктів та технології приготування страв або повноцінна взаємозаміна страв із збереженням калорійності, що допомагає урізноманітнити та розширити асортимент страв. Асортимент страв корегується в залежності від сезону.

Харчування в ДНЗ наближене до раціонального і  здійснюється відповідно до примірного двотижневого меню, яке складено на зимово-весняний та літньо-осінній періоди року, проводиться аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм харчування. Протягом року в ДНЗ велика увага приділялась питанням організації харчування дітей, виконанню санітарних та гігієнічних норм щодо прийому продуктів харчування.

Протягом року в ДНЗ забезпечувався належний стан ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції, здійснювався контроль за якістю продуктів харчування, що поставляються в дошкільний навчальний заклад, правильністю їх зберігання, дотриманням термінів реалізації. Продукти харчування завозяться до закладу згідно з поданими заявками при обов’язковій наявності супроводжуючих документів (накладних, сертифікатів якості, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи).

Суворо дотримувався режим харчування у кожній групі. Приділялась велика увага вихованню у дітей культурно-гігієнічних навичок відповідно до програмових та методичних вимог.

Для контролю за виконанням норм харчування  ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Виконання норм харчування у 2018 році виконано на 100%. Діти отримують в достатній кількості такі продукти,  як м”ясо,  риба, овочі, молоко, масло,  сир кисломолочний , сир твердий, щоденно споживають фрукти  і соки.

Безкоштовним харчуванням з розрахунку 100 відсотків від вартості харчування на день забезпечено 2 дітей пільгових категорій: 1 дитина зі складним дефектом фізичного та розумового розвитку та 1 дитина  із малозабезпеченої сімї, 3 дітей – батьки яких є учасниками АТО, знижено на 50% плату за харчування 4 дітям з багатодітних сімей, а також на 75% знижено оплату за харчування 31 дитині.

Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності. Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

      

Вжиті завідувачем заходи щодо впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес.

     Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем закладу, відповідає принципам відкритості , мобільності і модернізації навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну педагогічну, психологічну, соціальну функцію.

     Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення стратегії освіти, освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово нові психологічно-педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких - особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом. Як керівник закладу, я завжди підтримую та стимулюю творчу ініціативу працівників щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую творчі пошуки, дослідно-експерементальну роботу педагогів.

     Рівень інформаційного забезпечення навчального закладу, зокрема, комп” ютерного, на жаль, не на належному рівні. Оснащені комп” ютерами тільки робочі місця бухгалтера та вчителя-логопеда. Працює інтернет, електронна пошта,  сайт ДНЗ . Матеріали сайту оновлюються та поповнюються. Інформація розрахована в першу чергу на батьків вихованців а також на коллег з усієї України. Цікаві статті фотогалерея висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості ДНЗ залучеченню батьків до життя їх дітей у закладі. Вихователями кожної вікової групи створена електронна презинтація своєї групи.

      Протягом 2018/2019 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували міські  методичні об’єднання.

 

Робота зі зміцнення матеріально - технічної бази ДНЗ.

     Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи  є найскладнішим у роботі керівника,  оскільки на його розв”язання потрібні кошти. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згідно з кошторисом сформованим міською радою.

     В 2018/2019 навчальному році  за бюджетні кошти, батьківської громадськості та працівників установи у ДНЗ були виконані такі роботи:

  -    своєчасно поповнювався медичний кабінет лікарськими засобами та виробами медичного        призначення;

 • поточний ремонт веранди,
 • облаштування сходової клітки облицювальною плиткою,
 • заміна віконних проємів,

-     придбано канцтовари,

-     відремонтовано та пофарбовано ігрове обладнання на групових майданчиках.

У 2018р. за сприянням Львівської обласної ради в рамках Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку спільно з Стрийською міською радою та батьківською громадою ДНЗ було проведено капітальний ремонт фасаду дошкільного навчального закладу.

      На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування дошкільного закладу, є економічні чинники. Як і раніше, не вирішується проблема фінансування ДНЗ у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу та удосконалити розвивальне середовище.

 

Система роботи закладу щодо попередження травматизму.

Протягом 2018/2019 навчального року робота в дошкільному закладі з питань забезпечення профілактики дитячого травматизму здійснювалась згідно з річним планом, в основу якого покладено Закон України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», і була спрямована на здійснення профілактики дитячого травматизму, формування навичок здорового способу життя. Робота вихователів з дітьми з питань попередження травмавтизму та формування навичок здорового способу життя здійснювалась з урахуванням вікових особливостей дітей в дидактичних, рольових іграх, шляхом індивідуального спілкування, практичної та образотворчої діяльності. Педагоги проводили заняття за змістовними лініями «Дитина і природа», «Дитина і вулиця», «Дитина і побут», «Здоров’я дитини», «Дитина та інші люди». Значна увага приділялась роботі з батьками з питань профілактики дитячого травматизму та формуванню здорового способу життя. За період 2018/2019 навчального року випадків дитячого травматизму не зафіксовано.

З метою запобігання нещасним випадкам та з метою збереження здоров’я вихованців, протягом 2018/2019 навчального року систематично проводились інструктажі з охорони життя і здоров’я дітей. Працівники дотримувались техніки безпеки в групах та на ділянках дошкільного закладу, надавали дітям знання з протипожежної безпеки та правил дорожнього руху, пропагували ці знання серед батьків. З метою удосконалення теоретичних знань та практичних навичок дітей та педагогів в період та на фоні непередбачуваних надзвичайних ситуацій та з метою використання надбаних знань під час надзвичайних ситуацій, в дошкільному закладі проводився «Тиждень безпеки дитини»  з 13.05.2019р. – 17.05.2019р

     З урахуванням специфіки часу та подій, які останнім часом відбуваються в Україні, належна увага приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях.

     Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в  різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

     Головне в діяльності кожного працівника це охорона життя і здоров'я дітей, яка здійснюється у відповідності вимог «Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах» (наказ МОН України від 28.10.2008 року № 985) та інших інструктивно-директивних документів.

     Створено належне предметно-розвивальне середовище для навчання та забезпечення умов охорони життя і здоров'я вихованців. В усіх вікових групах зроблено підбір предметів іграшок, ілюстрацій, художнього матеріалу та літератури з питання, яке спрямовує дітей на засвоєння правил і основ навчання безпечної поведінки.

 

     Залучення педагогічної та батьківської громадськості  ДНЗ до управління його діяльність.

     Організація роботи з батьками та громадськістю, з метою залучення їх до управління закладу, пропагування відкритості та прозорості відбулося через загальні батьківські збори, круглі столи при завідувачу і голів батьківського комітету.

Анкетування батьків свідчать про такі результати роботи дошкільного навчального закладу

у 2018/2019 навчальному році вцілому:

- ставлення до роботи дошкільного закладу 100% - позитивна оцінка, що на рівні минулого року;

- відношення дітей до дошкільного закладу (оцінка з боку батьків) 99% ;

- чи задовольняє професійний рівень педагогів? 98% дали позитивну оцінку;

- 100% батьків дітей дошкільного закладу дали позитивну оцінку роботі закладу, що відповідає результату оцінювання у минулому 2018/2019 навчальному році.  

 

     Виконання Закону України «Про звернення громадян»

     На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348., в дошкільному навчальному закладі № 18  проведено ряд заходів, а саме : заведений журнал  реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. У продовж звітного періоду письмових звернень не надходило.

 

Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу (вівторок – з 8.00 год. до 10.00 год., четвер – з 15.00 год. до 17.00 год.), розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, батьківським комітетом тощо, інформую відділ освіти виконавчого комітету Стрийської міської ради про прийняті рішення. Я, як керівник ДНЗ № 18 і надалі буду робити все, що залежить від мене для забезпечення належних умов життя і виховання дітей, які відвідують заклад, для підтримання належного іміджу установи.

 

 

                           Завідувач ДНЗ № 18                                                         Бундз О.В.